Ziņas

Latvijas filmu maratons

May 3, 2021 — Latvijas filmu maratons šeit Dear Friends,   We have received questions about the Film Marathon screening times. The National Film Centre has programmed the films to be available around the world in your respective time zones. We salute them with such an ambitious endeavour!   Mīļie tautieši un latviešu atbalstītāji!   No Jums saņēmām vairākus jautājumus par "4. Maija Latvijas...

Vasaras stipenijas 2021

April 29, 2021 —

Aicinājums piedalīties ĀM-PBLA seminārā diasporai 24. martā un Zoom saite

March 22, 2021 — Aicinājums piedalīties ĀM-PBLA seminārā diasporai 24. martā un Zoom saite PBLA is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: PBLA un ĀM seminārs - pašvaldību vēlēšanas un novadu reforma Time: Mar 24, 2021 15:00 RIGA   Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/85925508341?pwd=c1ZBZTU4RkFNNmVTTlEvczc0OVN5UT09   Meeting ID: 859 2550 8341 Passcode: 478147   Tiešsaistes seminārs “Diasporai par aktualitātēm Latvijā” Latvijas Republikas Ārlietu...

Strādāsim kopā vienam mērķim – latviešu sabiedrības uzturēšanai Kanadā

March 9, 2021 — Latviešu Nacionālā Apvie­nī­ba Kanadā aicina no laika uz laiku papildināt mūsu sa­bied­rības pamatinformāciju. Laiki mainās, un mēs visi mainā­mies līdzi. Šajā rakstā apvienotas trīs mazas aptaujas. Atbildes pra­sa tikai dažas minūtes un ne­kādas lielas pūles. Jūsu at­sauksmes palīdzēs mūsu ik­dienas darbībai.   1. JAUTĀJUMI ORGA­NI­ZĀCIJU VADĪTĀJIEM   - Nosaukums; - Kad dibināta? - Vadības kontakta koordi­nātes (vards/uzvārds, adrese, telefons, e-pasta adrese); -...

Happy Birthday Estonia!

February 24, 2021 —

PBLA/LNAK aicina iesniegt projektus dziesmu svētku tradicijas stiprināšanai diasporā

February 17, 2021 — PBLA pārstāvniecība Lat vijā aicina latviešu diasporas organizācijas un biedrības visā pasaulē pieteikties 2021. gada dziesmu svētku tradicijas ilgtspējas un profesionālās mākslas pieejamības projektu konkursam, ko PBLA īsteno kā valsts pārvaldes uzdevumu sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju. PBLA vienlaikus aicina visas dalīborganizācijas ļoti rūpīgi apsvērt, kādus jēgpilnus un saturīgus pasākumus un norises pandēmijas apstākļos šī kopprojekta ietvaros viņiem patiešām būs iespējams īstenot....

Draudzigais aicinajums 2021

February 10, 2021 — Mīļie tautieši!   Kā ik gadus, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā Izglītības un Kultūras fonds aicina Jūs turpināt Draudzīgā aicinājuma ideju, atbalstot latviešu kultūru un izglītību Kanadā ar ziedojumu Izglītības un Kultūras fondam.   Neskatoties uz COVID-19 pandēmiju, fonds turpina strādāt attālināti. Fonda piešķīrumi 2020. gadā nebija tik lieli kā iepriekšējos gados, bet pēdējos desmit gados Fonds ir piešķīris $661,865 latviešu...

PBLA/LNAK/Pašdarbības kopu pieteikšanās atbalstam

February 8, 2021 — Izsludinā peteikšanos PBLA administrētajai Kultūras ministrijas programmai “Diasporas pašdarbības kopu (DPK) attīstībai un māksliniecisko stiprināšanai” (Atbalsts diasporas pašdarbības kopām). Ir iespēja saņemt atbalstu EUR 1350.00 eiro valūtā vai pēc kursa Kanādas dolāros kopas rēķinu atmaksai. Diasporas pašdarbības kopa: ● darbojas vismaz divus gadus; ● to vada diriģenti, deju kopas vadītāji, režisori vai daiļamata meistari; ● kurai nodarbības vai mēģinājumi notiek...

Archīvu projekts 2021

February 5, 2021 — PBLA aicina latviešu organizācijas un tautiešus iesaistīties mūsu archīvu apzināšanā   Jau gadiem ilgi mūsu centrālās organizācijas, kā arī latviešu draudzes, biedrības un apvienības visā pasaulē ir domājušas, kā saglabāt trimdas archīvus – svarīgu Latvijas valsts vēstures sastāvdaļu. Tagad pandēmijas apstākļos, kad nevaram pulcēties, dziedāt, dejot un svinēt klātienē, ir īstais laiks šo projektu īstenot!   Projekta pirmās daļas ietvaros...

JIMŠ

January 30, 2021 —

Meklējam talantus

January 30, 2021 — Lai savestu kopā visus mūsu sabiedrības talantus, Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā (LNAK) vēlas dzirdēt par jūsu spējām, gan video filmēšanā, video montāžā, skaņu ierakstīšanā, apgaismošanā, fotografijā,digitālizācijā un sociālo mediju mākslā, izmantojot dažādas platformas, Facebook, YouTube, un citas.   LNAK mērķis ir salikt un uzturēt apvienotu sarakstu ar mūsu sabiedrības brīvprātīgiem, talantīgiem rezursiem, kas būtu ieinteresēti nākt talkā nākotnes projektos. Ar centrālizētu...

Par Satversmi. Kas cenšas tautu sašķelt un sagraut?

January 20, 2021 — Par Satversmi. Kas cenšas tautu sašķelt un sagraut? LNAK atbalsta visas ģimenes Latviešu Nacionālai Ap­vie­nī­bai Kanadā (LNAK) kā ne­valstiskai un bezpartejiskai Ka­nadas latviešu centrālai or­ganizācijai ir dziļas rūpes par cilvēktiesībām un tās aktīvi aiz­stāvam uz jebkuŗas ska­tu­ves. Mēs tās aizstāvam attie­cībā uz visām tautām un uz kat­ru individu.   Viens no LNAK pastā­vī­giem mērķiem ir „Atbalstīt un veicināt Latvijas valsts...

Priecīgus svētkus 2020

December 23, 2020 — Šī gada zīmīgākais vārds – izturība!   LNAK prezidents Andris Ķesteris vēl visai latviešu kopienai saglabāt spēku vienotībā   Izdevniecības „Avots“ angļu-latviešu vārdnīcā „resilience“ izsaka visu par mūsu šās dienas sabiedrības gaitām 2020. gadā. Pat ar pandēmijas krizi, kas ir ilgstoša un vēl arvien turpināsies labu laiku, no mūsu Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) jumta organizācijas varam skaidri pārskatīt, kā...

Ziemassvētku virtuālā sadziedāšanās

December 15, 2020 — Vienoti Ziemassvētkos – LNAK un LNJAK Ziemassvētku sadziedāšanās   Tuvojas Ziemassvētku laiks! Lai arī pandēmijas dēļ esam šķirti no draugiem un ģimenēm, pulcēsimies Zoom uz sirsnīgu svētku sadziedāšanos. LNAK un LNJAK kopīgā sadarbībā esam izveidojuši programmu, kurā varēsiet dziedāt līdzi Kanādas Latviešu dziedošajām ģimenēm, jauniešiem, kā arī dzirdēt sveicienus no pašiem mazākajiem Kanādas Latviešiem un mūsu senioriem. Šajā svētku pasākumā vēlamies...

Prieks pasaulei...

December 10, 2020 — Joy to the World 2020: a guide to CBC Music's Christmas special for information press here

18. novembris Kanadā - attālināti, tomēr vienotībā

October 14, 2020 — 18. novembris Kanadā - attālināti, tomēr vienotībāTuvojas Latvijas valsts svētki. Svinēsim tos vienotībā no Atlantijas krasta līdz Britu Kolumbijai, un vēl tālāk līdz Ziemeļledus okeānam.Tiks veidota svētku programma virtuālām svinībām Zoom.Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā un Latviešu Centrs Toronto ir priecīgi sadarboties programmas izveidošanā,un sirsnīgi lūdzam visiem centriem un organizācijām piedalīties šajā vienotajā iniciātīvā. Centīsimies jūs visus laicīgisasniegt! Tuvākas ziņas sekos...

The Baltic Way for Belarus

August 21, 2020 — The Baltic Way for Belarus for information press here