Pieminēsim, atcerēsimies un godināsim

August 3, 2017

LNAK - Latviešu Nacianālā Apvienība Kanadā aicina atbalstīt komūnisma upuriem veltītā pieminekļa Otavā.

"Memorial to the Victims of Communism: Canada, a Land of Refuge" celniecību. 

Atbalstīsim šo vienreizējo projectu! Lūdzu sūtiet ziedojumus tieši uz Tribute to Liberty ar iespēju saņemt ziedojumu/nodokļu kvītis.

Tribute to Liberty
PO Box 84558
2336 Bloor Street West
Toronto, ON N6S 4Z7

TTL Piemineklis

 

piemineklis