PBLA/LNAK/Pašdarbības kopu pieteikšanās atbalstam

February 8, 2021

Izsludinā peteikšanos PBLA administrētajai Kultūras ministrijas programmai “Diasporas pašdarbības kopu (DPK) attīstībai un māksliniecisko stiprināšanai” (Atbalsts diasporas pašdarbības kopām). Ir iespēja saņemt atbalstu EUR 1350.00 eiro valūtā vai pēc kursa Kanādas dolāros kopas rēķinu atmaksai.

Diasporas pašdarbības kopa:

● darbojas vismaz divus gadus;

● to vada diriģenti, deju kopas vadītāji, režisori vai daiļamata meistari;

● kurai nodarbības vai mēģinājumi notiek regulāri (izņemot COVID-19 periodu);

● kurā piedalās noteikts dalībnieku skaits (deju kopās - vismaz 6 pāri; koros – vismaz 15 dziedātāji; folkloras kopās – vismaz 5 dalībnieki; teātra kopās – vismaz 10 dalībnieki, lietišķās mākslas studijas – vismaz 5 dalībnieki);

● kura ir piedalījusies latviešu sarīkojumos Kanādā, ASV vai Latvijas lielajos sarīkojumos (piemēram, Dziesmu svētkos), vai rīkojuši izstādes un pasākumus latviešu kopienai.

Aicinām iesūtīt pieteikumus izpildot anketu latviešu vai angļu valodā, (sk. pielikumā) kas arī ieskaita atbalsta saņemšanas līgumu (apņemšanās līgumu) un atsūtīt līdz 21. februārim uz LNAK@LNAK.org

Atbalstīti tiks 3 labākie mākslinieciskās pašdarbības kopu pieteikumi. Tos izraudzīs LNAK valde, pēc sekojošiem kritērijiem:

● Pēdējo gadu aktivitātes Latviešu un Kanādiešu sabiedrībā

● Nākotnes plāni/vīzija

● Mākslinieciskās kopas vajadzības

● Jauniebraucēju un jaunatnes iesaiste

Rezultātu paziņošana 27. februārī. Katrai no izvēlētajām kopām tiks dots 3 mēnešu laiks līdz 31. maijam vajadzību apzināšanai un rēķinu sagatavošanai. LNAK sniedz palīdzību pareizā dokumentu sagatavošanā.

Lūdzu izlasīt papildus informāciju pielikumā - PBLA vadlīnijas, paraugs rēķinam un apņemšanas vēstule (jāizpilda vēlāk). Jautājumu gadījumā rakstīt: lnak@lnak.org

 Pieteikšanās vadlīnijas var atrast šeit

Pieprasījuma rēķina paraugs ir atrodams šeit

Vēstule, lai apstiprinātu izpildes termiņu un nosacījumus atrodas šeit

Pieteikuma anketa atrods šeit

Ja vēlaties saņemt  pieteikšanās anketu MS Word formātā, lūdzu, rakstiet uz LNAK biroju lnak@lnak.org.

 

 

 We announce the call for applications for the program “Development and Artistic Strengthening of Diaspora Amateur groups (DPK)” (Support for Diaspora Amateur Groups) administered by the World Federation of Free Latvians (PBLA). The program provides financial support to selected amateur Latvian diaspora groups around the world. Groups that qualify and are chosen can receive up to the equivalent of EUR 1350.00 for the repayment expenses declared by the group.

 

Eligible diaspora amateur artistic groups must:

 · at the time of application have been operating for at least two years;

· be led by a conductor, dance group leader, director or master of fine arts;

· hold classes or rehearsals on a regular basis (except for the COVID-19 period);

· have a certain number of regular participants (in dance groups - at least 6 pairs; in choirs - at least 15 singers; in folklore groups - at least 5 participants; in theater groups - at least 10 participants, applied art studies - at least 5 participants);

· have participated in Latvian events in Canada, the USA or large Latvian events (for example, the Latvian Song and Dance Festival), or has organized exhibitions and events for the Latvian community.

 

To apply, please complete the attached application form by answering the questionnaire in Latvian or English and signing the Memorandum of Agreement and send it to LNAK@LNAK.ORG by 21 February 2021.

 

The LNAK Board of Directors will select the three successful groups based on the answers in the application form and according to the following criteria:

 

· Activities in recent years in Latvian and Canadian society

· Future plans / vision

· The needs of the artistic community

· Involvement of newcomers and youth

 

LNAK will announce the results to all of the applicants by 27 February 2021. Each of the selected groups will be given 3 months to identify needs and provide an invoice to PBLA by 31 May (see appendix). LNAK will provide assistance if necessary, in proper preparation of documents.

 

The application form you can find here

 

Please read the additional information in the attachments (in Latvian) - PBLA guidelines, sample invoice and letter of commitment (to be completed later).

If you have any questions, please write to us at lnak@lnak.org