Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība 60. gadskārtas konference

October 7, 2016

Pasaules Brīvo latviešu apvienība

no kr. Pēteris Blumbergs, ALAs priekšsēdis, Jānis Kukainis, PBLA priekšsēdis, Edgars Rinkēvičs, Latvijas ārlietu ministrs, Andris Ķesteris, LNAK priekšsēdis.

PBLA valdes sēdes un 60. gadskārtas konferences atklāšana

PBLA valdes sēdes un 60. gadskārtas konferences atklāšana.