Mūsu nākotne is jūsu rokās!

February 5, 2016

Latviskā piederības apziņa iegūstama ar ieaugšanu tautas kultūrā un vēsturiskā atklāsmē. Laika tecējumā ir notikusi paaudžu maiņa latviešu sabiedrībā Kanadā. Tomēr, nav mainījušās pamatvērtības, kas lika mūsu vecvecākiem un vecākiem celt baznīcas un namus, dibināt skolas un organizācijas. Ko mēs dosim tālāk mūsu bērniem un mazbērniem?  Kā varam nodrošināt  latviešu valodu un dzīves ziņu šeit Kanadā?  Kā turpināsim mūsu tradicijas kā dziesmu svētkus?   Mūsu tālākais gājiens ir ikviena latviešu sabiedrības locekļa rokās.  Tāpec, Draudzigā aicinājuma zīmē – dosim šodien, lai būtu rītdiena jo MŪSU NĀKOTNE IR JŪSU ROKĀS!

Kā mēs visi labi zinam, lai atbalstītu, kulturālos, izglītības un politiskos pasākumus ir vajadzīgi līdzekļi. LNAK Izglītības un Kultūras Fonds ir vienmēr centusies atbalstīt nozīmīgus pasākumus.  Fonda piešķīrumi 2015 gadā kopumā bija $94,100. Esam piešķīruši stipendijas universitātes studentiem un vasaras vidusskolas skolniekiem, atbalstījuši latviešu skolas Kanadā, skolotāju semināru, skautu un gaidu organizācijas, sporta apvienību, koncertus, Kanadas latviešu vēstures pētīsanu, 2×2 apmeklēšanu, LNAK darbību un dažādus citus kulturālus projektus un pasākumus.

Kā ik gadu, LNAK Izglītības un Kultūras Fonds draudzīgi aicina sabiedrībai ziedot artavu mūsu darbībai. Ja Jūs uzskatat, ka mūsu darbs ir nepieciešams lai uzturetu un veicinātu latvietību Kanadā, nekautrējaties ar savu devumu.  Vadoties pēc Jurjānu Andreja vārdiem:  “Ja ik viens tik zemē sētu, vienu gradu veselu, kas tad izskaitīt tad spētu, zelta kviešu krājumu.”  Varam šo attiecināt uz Jūsu ziedojumiem.  Ja ikviens no Jums ziedotu kādu summu Fondam, tad Fonds varētu vēl dāsnāk atbalstīt svarīgus pasākumus nākotnē.

Paldies visiem kuru agrākais devums LNAK Izglītības un Kultūras Fondam palīdzēja šo darbu veikt un gaidam uz Jūsu turpmāko atbalstu. Ziedotāju labie darbi un domas turpinās arī pēc aiziešanas mūžībā – ja aizgājēja testamentāro nolēmumu paredz LNAK Izglītības un Kultūras Fondam. Visi ziedotāji saņems nodokļu atlaides kvīti.

Ziedojumus var nodot vai nosūtīt LNAK Izglītības un Kultūras Fondam, 4 Credit Union Drive, Toronto, Ontario M4A 2N8 (416-755-2353)

E. Pētersone LNAK Izglītības un Kultūras Fonda priekšsēde

 

TLPA-LNAK