LNAK Izglītības un Kultūras fonds turpina atbalstīt izglītību un kultūru

June 16, 2016

LNAK Izglītības un Kultūras Fonda gada pilnsapulce notika svetdien, 2016. gada 3. aprīlī Latviešu kultūras centrā Toronto. Pilnsapulce ir atklāta publikai, bet vēlēt ir atļauts tikai LNAK Izglītibas un Kultūras fonda biedriem. Lai kļūtu par biedru, personai jāizpilda anketu, ko tad iesniedz valdes apstiprināšanai. Anketa ir dabūjama LNAK birojā. Katru gadu fonda biedriem ir jāievēlē fonda valdi. Visi bijušie valdes locekļi bija ar mieru kandidēt, atskaitot Dr. Vili Mileiko, kurš atteicas kandidēt vairāku iemesļu dēļ. Pilnsapulce izteica pateicību Dr. Mileiko par viņa ilgadīgo, pašaizliedzīgo darbu valdē un ar noželu pieņēma viņa lemumu vairāk valdei nekandidēt. Valdē tika ievēlēti sekojošie kandidāti: Andrejs Buņķis, Arturs Jansons, Juris Ķeniņš, Dr. Jānis Lūsis, Vilis Miklašēvics, Inta Purva, Elita Pētersone un Valdis Vagners un savā 14. maija sēdē, fonda valde konstrūējās sekojoši: priekšsēde Elita Pētersone, vice-priekšsēdis Arturs Jansons, sekretārs Vilis Miklašēvics, kasieris Andrejs Buņķis, baldes locekļi, Valdis Vagners, Inta Purva, Dr. Jānis Lūsis un Juris Ķeniņš.

Fonda valde ir apskatījusi pieprasījumus no skolām, no jauniešiem vasaras stipendijām un pieprasījumus kultūras laukā. Skolām valde piešķīra $9,800.0 TLBS skolai un $1,200 Latviešu Skolai Hamiltonā. 2016. gada vasaras stipendijām valde piešķira $500 stipendijas Garezera Vasaras Viduskolu apmeklēšani D. Gulēnai-Taubei, L. Gulēnai, A. Gurmanei, N. Lederman, R. Šveikovskim, J. Šulcam un P. Šulcam. $500 stipendijas TLBS skolas absolventiem “Sveika, Latvija” programmai A. Gaidei, S. Magricai, L. Rasai un A. Strokai. $250 stipendiju Tērvetes nometnei M. Maksiņam un T. Maksiņam. $1,000 stipendija tika piešķirta L. Zemītei praktikantu darbam Latvijā sakarā ar ALA/LNAK praktikantu programmu Latvijā. Kultūras laukā, valde piešķīra $1,460 V. Zilbertam lai ierakstītu un izdotu CD komponista Jāņa Kalniņa solodziesmu izlasi; $1,000; D. Aperānei $1,000 XII Starptautisko latviešu jauno mūziku meistarkursiem; $750 A. Ķesterim Baltiešu filmu festivālam. Kopā, maija mēnesī, LNAK Izglītības un Kultūras fonds ir atbalstījis latviešu izglītību un kultūru $21,210 apmērā.

Aicinam sabiedrībai turpināt atbalstīt LNAK Izglītības un Kultūras fondu ar ziedojumiem vai testimentāru novēlējumiem. Tikai ar sabiedrības atbalstu, fonds varēs turpināt atbalstīt latvisko izglītību un latviešu kultūru nākotne. Tas viss ir Jūs rokās!

EMP

Fonda-valde-2016-2.jpg

LNAK I & K fonda valde: 1. rinda no kreisās puses Valdis Vagners, Inta Purva, Elita Pētersone. 1. rindā no kreisās puses Andrejs Buņķis, Vilis Miklaševics, Juris Ķeniņš, Arturs Jansons, Dr. Jānis Lūsis.