LNAK Izglītības un kultūras fonda simtgadu svinības

January 28, 2017

Ceļā uz nākotni

Latvieši visās pasaules malās gatavojās uz Latvijas Republikas simtgadu svinībām. Mēs, Kanadas latvieši, esam, uzturējuši latviešu valodu un kultūru Kanadā gandrīz 70 gadus, pateicoties mūsu vecākiem un vecvecākiem, kuri ir dāsni atbalstījuši latviešu skolas, teātrus, koncertus, mākslu izstādes, skolniekus, studentus, nometnes, dziesmu un deju svētkus, sportu, politisko darbību, utt. Lai turpinātu šo gājienu, mums ir vajadzīga Jūsu palīdzība. Nestāviet malā, bet pievienojaties šai ceļojumā, lai latviešu valoda un kultūra nepazustu šeit Kanadā. Mēs zinām, ka tūkstošiem dolāru tiek sūtīti uz Latviju, bet mums arī ir nepieciešams atbalsts latviešu kultūrai un izglītībai šeit pat Kanadā, it īpaši tagad, kad nāk draudi no mūsu kaimiņu austrumos. Mūsu nākotne ir ikviena latviešu sabiedrības locekļa rokās. Tāpēc, Draudzīgā aicinājuma zīmē, draudzīgi aicinām uz Jūsu atbalstu. Vai mēs varēsim vēl pastāvēt gadus desmit? Tas viss ir atkarīgs tikai no Jums!

Fonda piešķīrumi 2016. gadā kopumā bija $38, 600.00. Esam piešķīruši stipendijas universitātes studentiem un vasaras vidusskolas skolniekiem, atbalstījuši latviešu skolas Kanadā, seminārus, Kanadas latviešu vēstures pētīšanu, 2×2 apmeklēšanu, LNAK darbību un dažādus citus kulturālus projektus un pasākumus.

Paldies visiem, kuru devums LNAK Izglītības un Kultūras Fondam palīdzēja šo darbu veikt, un mēs gaidām un ceram uz Jūsu turpmāko atbalstu. Ziedotāju labie darbi un domas turpinās arī pēc aiziešanas mūžībā ja aizgājēja testamentāro nolēmumu paredz LNAK Izglītības un Kultūras Fondam. Visi ziedotāji saņems nodokļu atlaides kvīti.

Ludzu ziedojiet.

Ar cieņu,

Elizabete (Elita) Pētersone
Priekšsēde

Andrejs Buņķis
Kasieris