LNAK 22 Padomes 2 Sesija

April 3, 2018

.

LNAK 22. PADOMES 2. SESIJA.

 1. gada 6. aprīlī un 7./8. aprīlī

Kanādas Latviešu Centrā, Toronto.

 1. Padomes prezidijs ieteic šādu darba kārtību:

 

Pilnsapulce.

 1. gada 6. aprīlī plkst. 18:00 pilnsapulces dalībnieku reģistrācijas, pilnsapulces sākums plkst. 18:15

Latviešu Centra Galerijas telpā (pirmā stāvā)

 1. Atklāšana.
 2. LNAK valdes apsveikums un īss ziņojums.
 3. Jautājumi un ziņojumi.
 4. Sēdes slēgšana.

Pēc pilnsapulces notiks tikšanās ar Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Kanadā Kārli Eihenbaumu un Raitu Eglīti, Amerikas Latviešu Apvienības un Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības ģenerālsekretāru.

Padomes sesija.

9:00-9:30 sesijas dalībnieku reģistrācijas, sesijas sākums 7. aprīlī plkst. 9:30.

Daugavas Vanagu Toronto nodaļas telpās (pagrabā)

 1. Padomes sēdes atklāšana un svētbrīdis.
 2. Apsveikumi.
 3. Darba kārtības pieņemšana.
 4. Mandātu komisijas ziņojums.
 5. Balsu skaitītāju izraudzīšana.
 6. Padomes sekretāru angļu valodā izraudzīšana.
 7. Iepriekšējā protokola pieņemšana.
 8. LNAK valdes ziņojums.

8.1 LNAK valdes ieteikums par sesijas dalības maksu (ieskaitot šai sesijai) un biedru maksām.

 1. Kasiera ziņojums.
 2. Revīzijas komisijas ziņojums.
 3. Valdes locekļu vēlēšanas.
 4. Darba grupas
 5. Rezolūciju un ieteikumu pieņemšana.
 6. Dažādi jautājumi.
 7. 23. Padomes sesijas vietas un datumu apstiprināšana.
 8. LNAK 22. Padomes 2. sesijas slēgšana un 22. Padomes 3. sesijas datuma apstiprināšana.

 

Svētdien 8. aprīlī.

10:00 LNAK Izglītības un Kultūras fonda pilnsapulce.

11:00 LRDF pilnsapulce.