Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā

November 13, 2014

star_leaf_small

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā is augstākā Kanadas latviešu pārstāvība, kas kā bezpartejiska organizācija darbojās saskaņā ar Kanadas likumiem un saviem statūtiem. Tās saīsināts apzīmēijums ir LNAK.