Jāņa un Ainas Vītolu piemiņas stipendija

June 1, 2017

LNAK Izglītības un Kultūras Fonds piešķir Kanadā dzīvojošiem (līdz 30.g.veciem)  latviešu pilna laika studentiem akreditētās augstskolās Kanadā.

Jāņa un Ainas Vītolu piemiņas stipendijas.

Kandidātiem jābūt Kanada pilsoņiem un jāprot runāt un rakstīt latviski.

Veidlapai jāpievieno divu personu rakstisks atbalsts un ieteikums līdz ar pēdējā studiju gada (vai vidusskolas) sekmju apliecinājumu.

Lūgums kopā ar vajadzīgo dokumentācijy jānosūta uz LNAK biroju lidz 2017. gada 1. septembirim (pasta zīmogs vai e-pasta datums).

Stipendijas piešķirs, vadoties no sekmēm studijās un nacionāli sabiedriskām rosmēm.

 

Lūdzu izpildiet stipendijas pieteikšanās anketu.

Fonda Valde.