Draudzigais aicinajums 2021

February 10, 2021

Mīļie tautieši!
 
Kā ik gadus, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā Izglītības un Kultūras fonds aicina Jūs turpināt Draudzīgā aicinājuma ideju, atbalstot latviešu kultūru un izglītību Kanadā ar ziedojumu Izglītības un Kultūras fondam.
 
Neskatoties uz COVID-19 pandēmiju, fonds turpina strādāt attālināti. Fonda piešķīrumi 2020. gadā nebija tik lieli kā iepriekšējos gados, bet pēdējos desmit gados Fonds ir piešķīris $661,865 latviešu izglītībai un kultūrai Kanadā. Fonds ir atbalstījis stipendijas latviešu universitātes studentiem un vasaras vidusskolas skolniekiem, atbalstījis latviešu skolas Kanadā, “Sveika, Latvija”, 2x2 un 3x3 nometnes, kā arī vairākas grāmatas, CD, Dziesmu svētkus Kanadā, koncertus un LNAK darbīb . Pašlaik gatavojam video par Draudzīgo aicinājumu, kurā Jūs varēsiet redzēt un dzirdēt no atbalsta saņēmējiem. Programmu varēs skatīties 11. februāŗī pulkstens 13:00 un 20:00 (Zoom #210 505 8856). Saite tiks paziņota LNAK mājas lapā (www.lnak.net/lv/izglitibas-fonds/ ) un LNAK facebook lapā.
 
Ziedotāju labie darbi un domas turpinās arī pēc aiziešanas mūžībā, ja aizgājēja testamentāro novēlējumu paredz LNAK Izglītības un Kultūras Fondam. Tas stiprina mūsu sabiedrības ilgtspēju un darbību, nodrošinot ar atbalstu nākošās latviešu skolēnu un studentu paaudzes, kā arī veicinot Kanadas latviešu kultūras un sabiedrisko darbību
Jūs varat ziedot ieejot fonda mājās lapā www.lnak.net/lv/izglitibas-fonds/ vai izpildot kartīti vēstules beigās un to nosūtīt kopā ar čeku uz biroju. Visi ziedotāji saņems nodokļu atlaides kvīti.
 
Paldies un ar cieņu,
Elizabete (Elita) Pētersone
Priekšsēde

.