Draudzīgais Aicinājums 2019

February 8, 2019

 

Mēs nesen vareni nosvinējām Latvijas valsts 100 gadu jubileju! Kas bija Jūsu devums Latvijai un Kanadas latviešu sabiedrībai? Ieejot Latvijas nākošā simtgadē, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā Izglītības un Kultūras fonds aicina Jums turpināt piedalīties pagājušā gada akcijā “Mana dāvana Latvijai”.

Fonda piešķīrumi 2018. gadā kopumā bija vairāk nekā $$63,485.  Ja Jūs vēlaties lai Fonds turpinātu piešķirt stipendijas universitātes studentiem un vasaras vidusskolas skolniekiem, atbalstīt latviešu skolas Kanadā, skolotāju seminārus, 2x2 nometni, “Sveika, Latvija” programmu, grāmatas par latviešiem Kanadā, Latviešu  Dziesmu un Deju svētkus Kanadā, LNAK darbību un dažādus citus kulturālus projektus un pasākumus, tad neliedziet savu financiālo atbalstu LNAK Izglītības un Kultūras fondam. Ar Jūsu atbalstu mēs visi kopā varam daudz ko veikt, lai uzturētu latvietību Kanadā.

Paldies visiem, kuru devums LNAK Izglītības un Kultūras Fondam palīdzēja šo darbu veikt, un gaidām un ceram uz Jūsu turpmāko atbalstu. Ziedotāju labie darbi un domas turpinās arī pēc aiziešanas mūžībā ja aizgājēja testamentāro novēlējumu paredz LNAK Izglītības un Kultūras Fondam.

Jūs varat ziedot ieejot fonda mājās lapā www.lnak.net/lv/izglitibas-fonds/ vai izpildot kartīti vēstules beigās un to nosūtīt kopā ar čeku uz biroju. Visi ziedotāji saņems nodokļu atlaides kvīti.

 

Ar cieņu,

Elizabete (Elita) Pētersone                                         

Priekšsēde      

           

.