Draudzīgā Aicinājuma akcija 2020

February 24, 2020

 

Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā Izglītības un Kultūras fonds aicina Jums turpināt piedalīties pagājušā gada akcijā “Mana dāvana Latvijai”. Bez Jūsu atbalsta, fonds nevarētu atbalstīt latviešu kultūru un izglītību Kanadā.

Fonda piešķīrumi 2019. gadā kopumā bija vairāk nekā $61,105. Kā ik gadus, Fonds turpināja piešķirt stipendijas latviešu universitātes studentiem un vasaras vidusskolas skolniekiem, atbalstīt latviešu skolas Kanadā, skolotāju seminārus, 2x2 nometni, “Sveika, Latvija” programmu, LNAK darbību un dažādus citus kulturālus projektus un pasākumus.

Lielākie kultūras pasākumi kurus fonds dāsni atbalstīj bija ļoti sekmīgos XV Latviešu Dziesmu un Deju Svētkus Kanadā, divas vienreizejas grāmatas (Latvian-Canadian Artists and Artisans un Latvian Pioneers, Socialists and Refugees in Manitoba)  un CD Canadian Amber.

Paldies visiem, kuru devums LNAK Izglītības un Kultūras Fondam palīdzēja šo darbu veikt, un gaidām un ceram uz Jūsu turpmāko atbalstu. Ziedotāju labie darbi un domas turpinās arī pēc aiziešanas mūžībā ja aizgājēja testamentāro novēlējumu paredz LNAK Izglītības un Kultūras Fondam.

 

Jūs varat ziedot ieejot fonda mājās lapā www.lnak.net/lv/izglitibas-fonds/ vai izpildot kartīti vēstules beigās un to nosūtīt kopā ar čeku uz biroju. Visi ziedotāji saņems nodokļu atlaides kvīti.

 

Ar cieņu,

Elizabete (Elita) Pētersone                                         

Priekšsēde