Būsim modri!

December 1, 2014

Atbalstam Latviešu nacionālo apvienību Kanadā

Kad mūsu valsts dibinātāji sanāca Nacionālā teātrī Rīgā, tas nebija kaut kāds galapunkts – mērķis sasniegts! Nē, tas bija turpinājums tautas cīņā par brīvību un skats uz turpmāko darbu. Lai izcīnītu natkarību, bija nepieciešama došsirdība in ticība.

Katra trimdas organizācija un katrs individs, kuŗš saprot tautas vēsturi, māk to novērtēt. Katrs piedalās ar savu viedokli un interesi saglabāt tradicijas un vērtības. Atbalstīsim savus arhīvu darbniekus, lai mūsu stāsts būtu dzirdēts. Līdz šai dienai, daudzus gadu desmitus esam dzīvojuši vienotā sabiedrībā – ar stingru nostāju un pārliecību par mūsu kopejo nacionāli polītisko un kulturālo virzienu.

Tagad nav laiks kļūt vienaldzīgiem un pasīvā, naīvā veidā ideomāties, ka “visiem labi, visiem labi manā tēva zemītē”. Tautai vienmēr būs cīņa, lai aizstāvētu savas tiesības. Latviešiem katrā mītnes zemē ārpus Latvijas ir pienākums ne tikai saglabāt skolas, koŗus, deja grupas, draudzes un uzņēmēju garu, bet ir brīvprātīgi jānāk talkā, lai stiprinātu mūsu sabiedrību. Neaizmirstīsim, kāpēc mūsu jaunākās paaudzes mierīgi dzīvo ētros apstākļos, kur viņām nekas netrūkst.

Šodien, brīvajai pasaulei tiek atgādināts, ka pastāv jauna kaŗa gaisotne. Draudi pret rietumiem, pret Eiropu, pret Baltijas valstīm un pret latviešu tautu nenorimst.

Kanadas latviešiem ir ilggadīga augsta slava un ietekme šīs zemes veidošanā, bet tas nav nācis viegli! Ar šo ietekmi, esam spējuši palīdzēt tieši Latvijai, un attīstīt attiecības starp Latviju un Kanadu. Ja kāda valsts iestāde, federāla, provinciāla vai municipāla vēlas dzidēt Kanadas latviešu rūpes, tās griežas pie mūsu centrālās organizācijas, Latviešu nacionālās apvienības Kanadā. Zem šī jumta esam vienoti.

Cienot savus varoņus, brīvības cīnītājus, nacionālos partizānus, leģionārus un latviešu pretestības kustības nomocītos upuŗus, mēs pierādām savu pašvērtību. Apliecinām nemisrtošu pateicību visām paaudzēm, kas is augsti brīvības un neatkarības lapu.

Andris Ķesteris
Latviešu Nacionālās apvienibas Kanadā priekšsēdis
Kanadas Baltiešu federācijas priekšsēdis