Baltijas deportācijas sveces gaismas piemiņas pasākums

June 13, 2017

Šajā dienā vairāk kā 500 Kanada Baltiešu kopienas pārstāvju sanāca kopā, lai peiminētu 1941. gada jūnija Padomju deportācijas upurus.

Apmēram 2000 sveču gaismiņas izgaismoja Nathan Phillips Square Toronto. Toronto-Candle-lighting-press-release