Atvadīšanās no vēstnieka un Jāņi

July 4, 2016

5. jūnijā Otavas lietuviešu saime rīkoja savus Jāņus ( Joninės)Ventas sagatavošanas internāta skolas 50 akru īpašumā Carp, Ontario. Skolu nodibināja profesore Dr. Agate Šidlauskas. Sanākšanu rīkoja Otavas Lietuviešu saimes prezidente Loreta Gudynaite-Savitch.

Jāņu svinības šogad bija ar īpašu nozīmi, ar to ka Lietuvas vēstnieks, Vytautas Žalys, viņa vietnieks (Minister Plenipotentiary) Jonas Skardinskas un viņu ģimenes izbeidz savu diplomātisko rotāciju un atgriežas mājās Lietuvā ar jauniem amatiem un pienākumiem. Svinību programmā tika iekļauta omulīga muzikāla daļa, kā arī apsveikumi no vairākiem ciemiņiem, kuri ieradās no Otavas un citām pilsētām, tostarpā Kanadas Ārlietu ministrijas Beth Richardson, kura gatavojas rudenī pārņemt atbildību par Kanadas pārstāvniecību Viļņā.

Atzīmējot ilggadīgu aktīvu un draudzīgu sadarbību ar Lietuvas vēstniecības diplomātiem, Andris Ķesteris, LNAK– Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā un Baltiešu federācijas vārdā, savā uzrunā novēlēja veiksmi turpmākajos darbos. Visi izteica vēlēšanos turpināt ciešu sadarbību nākotnes projektos.

 

LNAK-atvadisanas-no-Lietuvas-vestnieka-Vytautas-Zalys-2016-13507179_1828244627398856_5669732430276703868_n.jpgNo kr. Andris Ķesteris, LNAK un Baltiešu federācijas prezidents; Lietuvas vēstnieks, Vytautas Žalys; Ladas Giriunas.  (foto: Loreta gudynaite-Savitch)

 

 

LNAK-atvadisanas-no-Lietuvas-vestnieka-2016-foto-Roman-Rus-ambassador_and_co-2.jpg

No kr. Loreta Gudynaite-Savitch, Otavas Lietuviešu kopienas prezidente; vēstnieks Vytautas Žalys; dzīves biedre; Jonasa Skardinskasa dzīves biedre; Minister Plenipotentiary Jonas Skardinskas; Andris Ķesteris, LNAK un Baltiešu federācijas prezidents. ( foto: Roman Rus)

 

 

LNAK-atvadisanas-no-Lietuvas-vestnieka-2016-foto-Roman-Rus-group_photo.jpg

 Grupas foto (foto: Roman Rus)