Archīvu projekts 2021

February 5, 2021

PBLA aicina latviešu organizācijas un tautiešus iesaistīties mūsu archīvu apzināšanā

 

Jau gadiem ilgi mūsu centrālās organizācijas, kā arī latviešu draudzes, biedrības un apvienības visā pasaulē ir domājušas, kā saglabāt trimdas archīvus – svarīgu Latvijas valsts vēstures sastāvdaļu. Tagad pandēmijas apstākļos, kad nevaram pulcēties, dziedāt, dejot un svinēt klātienē, ir īstais laiks šo projektu īstenot!

 

Projekta pirmās daļas ietvaros PBLA veic vispārīgu organizāciju un indivīdu aptauju, lai apkopotu informāciju par to, kur tiek glabāti latviešu trimdas archīvu materiāli, kādi materiāli ir pieejami un kādu laika posmu tie aptveŗ. Projekta mērķis ir veidot digitālu karti, kurā skatāma vispārēja informācija par archīvu materiālu apjomiem diasporā, un ierobežotas pieejamības datu bāzi pētniecībai un turpmākam darbam ar archīvu materiāliem diasporā. Projekta otrajā daļā paredzēti semināri ikvienam interesantam par to, kā veikt notikumu dokumentēšanu, archīvu materiālu saglabāšanu un apstrādi.

 

Aptaujas rezultātā iegūtie dati publiski būs pieejami tikai apkopotā veidā; respondentu kontaktinformācija tiks izmantotai saziņai sakarā ar plānotajiem semināriem. Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju , un latviešu mītņu zemju centrālajām, kultūras un archīvu organizācijām, tai skaitā ar Latviešu Nacionālo Apvienību Kanadā (LNAK) un Kanadas Latviešu Archīvu un Mūzeju (KLAM). PBLA aptauja nekādā veidā neaizstās, bet vienīgi globālā mērogā papildinās to darbu, ko Kanadā veic KLAM. PBLA atbalsta trimdas archīvu saglabāšanu un uzturēšanu latviešu mītnes zemēs kā nozīmīgu daļu no attiecīgās kopienas identitātes.

 

Lūdzu, esiet atsaucīgi un piedalieties aptaujā! Ir pieejama aptauja latviešu valodā organizācijām, un atsevišķa aptauja privātpersonām ar iespēju izvēlēties to aizpildīt latviešu vai angļu valodā. Saites uz aptaujām elektroniskā formātā meklējiet PBLA mājaslapā www.pbla.lv sadaļā “Jaunumi”.

 

PBLA nevēlas pieļaut, ka trimdas organizāciju darbības dokumentācija, mūsu izcilo tautas darbinieku personiskās piezīmes, vēstules, grāmatas un citas vērtības iet zudumā! Šis projekts ir lieliska un vienreizēja mūsu iespēja dokumentēt mūsu trimdas vēsturi, tādēļ aizpildiet aptauju paši un aiciniet to darīt arī jūsu līdzcilvēkus! Laipni arī aicinām Kanadas latviešu kopienu atbalstīt  LNAK-KLAM, Kanadas Latviešu Archīvu un Mūzeju!

 

Jautājumu gadījumā rakstiet PBLA pārstāvniecībai uz e-pastiem raits.eglitis@pbla.lv un lora.egle@pbla.lv. (PBLA pārstāvniecība)

 LNAK