Aptauja. Atsaucies. Piedalies.

October 10, 2019

Pirms pieciem gadiem Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta (LU FSI) pētnieki īstenoja līdz šim vērienīgāko ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu un Latvijas valstspiederīgo aptauju. Esam no sirds pateicīgi diasporas organizācijām, ĀM, IZM, LVA un citām institūcijām, kas veic darbu ar diasporu, kā arī medijiem, dažādām aktīvistu grupām un citiem, pateicoties kuru atbalstam mums izdevās sasniegt vēl nebijuši lielu skaitu ārvalstīs dzīvojošo tautiešu – 14 068 respondentu 118 valstīs. Aptaujas rezultāti izraisīja plašu rezonansi Latvijas sabiedrībā un palīdzēja vairot žurnālistu, diasporas organizāciju, politikas veidotāju un kopējo sabiedrības izpratni par Latvijas valstspiederīgajiem ārzemēs. Vairāk par iepriekšējā pētījuma rezultātiem lasiet Šeit. Pētījuma ietvaros ieguvām arī vērtīgu informāciju par diasporas pārstāvju iesaisti diasporas dzīvē un latviskajā kultūrvidē, t.sk.respondentu un bērnu līdzdalību mākslinieciskajos kolektīvos, dažādās diasporas grupās un organizācijās, latviešu pasākumu apmeklēšanu, bērnu dalību diasporas nometnēs u.c.jautājumiem.

 

 
Šogad zinātniski-pētnieciskā projekta “Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā” ietvaros esam uzsākuši aptaujas otro posmuŅemot vērā šo gadu laikā notikušās pārmaiņas gan ekonomikā, gan Latvijas diasporas politikā, aptaujas mērķis ir uzzināt, kā kopumā mainījusies mūsu ārvalstīs dzīvojošo tautiešu attieksme, dzīves apstākļi un nākotnes plāni, kā arī iegūt atbildes uz citiem aktuāliem jautājumiem - par emigrantu un remigrantu iekļaušanos darba tirgū, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, bērnu integrēšanos skolā, vispārējo labklājību u.c.  tēmām.  Aptaujā tiek atkārtota arī virkne jautājumu par respondentu iesaisti diasporas dzīvē, ļaujot iegūt informāciju par situācijas attīstību šo piecu gadu laikā. Tāpat noskaidrosim arī respondentu informētību par pēdējo gadu aktualitātēm diasporas dzīvē, kā aŗī par diasporas organizācijām kopumā.
 
Šoreiz aicinām aptaujā piedalīties gan tos, kuri dzīvo ārvalstīs, gan tos, kuri atgriezušies Latvijā. Īpaši vēlamies uzrunāt arī trimdas latviešus un viņu pēctečus, jo pētījums tiks izmantots arī, lai veiktu precīzāku Latvijas diasporas apjoma novērtējumu. Ceram, ka šī aptauja ļaus iegūt mums visiem vērtīgu informāciju, un palīdzēs arī turpmākā praktiskā darbā! 
 
Aptaujas norises termiņš pagarināts līdz2019. gada 31. oktobrim. Anketa pieejama latviešukrievu un angļu valodās. 
 
Mūsu mērķis ir iegūt pēc iespējas precīzāku un patiesāku informāciju par dzīvi ārvalstīs un atgriešanās pieredzi, tādēļ lūdzam Jūsu palīdzību, lai sasniegtu pēc iespējas vairāk ārpus Latvijas dzīvojošo. Būsim ļoti pateicīgi par līdzdalību informācijas izplatīšanā, tāpat kā iepriekšējā reizē, izmantojot  savus kontaktus un iespējas - kontaktu listes, sociālos tīklus, vai pasākumus,  un, ja iespējams izvietojot savā mājas lapā projekta banneri ar saiti uz aptauju. Būsim pateicīgi par jebkādu palīdzību, no savas puses apņemoties aktīvi stāstīt un komunicēt par pētījuma rezultātiem. Aptauja ir samērā apjomīga (vidēji 20-30 minūtes), tomēr atsauksmes ir ļoti pozitīvas un nedēļas laikā anketu jau aizpildījuši vairāk nekā 1500 cilvēku. 

 

 
Saite uz preses relīzi: http://fsi.lu.lv/?sadala=1&id=914   
 
Pielikumārelīze un aptaujas banneri latviešu un angļu valodās.Ja Jums rodas kādi papildus ierosinājumi par informācijas izplatīšanu vai nepieciešams cits izmērs/formāts bannerim – lūdzudodiet ziņu.
 
Ar cieņu,

Inta Mieriņa
 

-------------------------------------------------------------------------
Inta Mierina, assoc.prof.
Director of the Centre for Diaspora and Migration Research
 
University of Latvia