18. novembris Kanadā - attālināti, tomēr vienotībā

October 14, 2020

18. novembris Kanadā - attālināti, tomēr vienotībā
Tuvojas Latvijas valsts svētki. Svinēsim tos vienotībā no Atlantijas krasta līdz Britu Kolumbijai, un vēl tālāk līdz Ziemeļledus okeānam.
Tiks veidota svētku programma virtuālām svinībām Zoom.
Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā un Latviešu Centrs Toronto ir priecīgi sadarboties programmas izveidošanā,
un sirsnīgi lūdzam visiem centriem un organizācijām piedalīties šajā vienotajā iniciātīvā. Centīsimies jūs visus laicīgi
sasniegt! Tuvākas ziņas sekos laikrakstos un
sociālos medijos.
Info: LNAK birojs 416 755 2353 e-pasts: lnak@lnak.org
Facebook: htps://www.facebook.com/latviannationalfederationincanada

lnak