Skolas

TLB Sestdienas skola
Pārzine: Ilze Maksiņa
E – pasts:ilzemaksina@gmail.com

 

Latviešu skola Hamiltonā
Pārzine: Baiba Bredovska
E – pasts: emba.br@cogeco.ca

 

Otavas latviešu skola
Pārstāve: Ingrīda Mazutis
E – pasts: ingridamazutis@yahoo.ca

 

TLTA Ģimnāzija:
Direktors:  Edgars Kirss
E-pasts:
kirss@sympatico.ca

 

Edmontonas latviešu skola:
Pārstāve Zane Gara
E-pasts: zanegara@gmail.com