Vai trimdinieku ģimenei jāreģistrē Latvijas pilsonība vienlaicīgi?

Nē, nav. Nav nekādas nozīmes, kurš no ģimenes locekļiem (vectēvs, tēvs vai dēls utt.) vispirms reģistrē pilsonību.