Vai ir noteikts termiņš, kādā trimdiniekiem jāreģistrē Latvijas pilsonība?

Nē, nav . Persona, kura atzīstama par trimdinieku, Latvijas pilsonību var reģistrēt neierobežotā termiņā.