Ko nozīmē ārpus Latvijas izdotu dokumentu legalizēšana?

Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) nozīmē amatpersonas paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, lai vienā valstī sastādīti publiski dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Tradicionāli šo funkciju veic ārlietu dienesti un diplomātisko pārstāvniecību konsulārās amatpersonas.

Tā kā Kanāda nav pievienojusies Hāgas konvencijai par legalizācijas prasības atcelšanu, Kanādā izdotiem dokumentiem jābut legalizētiem gan Kanādas Department of Foreign Affairs and International Trade Canada, gan Latvijas vēstniecībā Kanādā.

Par dokumentu legalizēšanas kārtību Kanādā iesakām izmantot Latvijas vēstniecības sagatavoto informāciju:

  • http : //www.mfa.gov.lv/lv/ottawa/konsulara-informacija/dokumentu-legalizacija/

ASV gadījumā dokuments ir vienpusēji jālegalizē tikai ASV attiecīgā štata Office of the Secretary of State ar Apostilli.