Kādos gadījumos nepieciešamas notariāli apliecinātas dokumentu kopijas?

Dokumentu kopiju notariāla apstriprināšana ir nepieciešama tajā gadījumā, ja persona sūta dokumentus pa pastu un neuzrāda (klātienē vai nosūtot pa pastu) vēstniecības vai PMLP darbiniekam dokumenta oriģinālu.

Ja persona uzrāda dokumenta oriģinālu, tad nav nepieciešams sagatavot notariāli apliecinātas kopijas.

Dokumentu notariālām kopijām arī ir nepieciešama legalizācija. Piemēram, ja persona nevēlas sūtīt dokumenta oriģinālu pa pastu, tad dokumenta kopija ir notariāli jāapliecina un arī jālegalizē (Kanādas gadījumā abpusēji, savukārt ASV gadījumā tikai no ASV puses ar Apostilli).