Ja kāds no ģimenes locekļiem reģistrē pilsonību vēlāk, vai viņam vēlreiz jāiesniedz visi pilsonību un radniecību pierādošie dokumenti (piemēram, vectēva Latvijas pilsoņa pase utt .)?

Nē, nav, taču iesniegumā vajag norādīt, kurš no ģimenes locekļiem un kādus dokumentus jau ir iesniedzis.