Ja iesniedz vairāki ģimenes locekļi, vai pilsonību un radniecību pierādošie dokumenti, piemēram, vectēva un tēva dzimšanas apliecības, jāsagatavo vairākos eksemplāros katram ģimenes loceklim?

Nē, nav, jo vienas ģimenes lieta tiek skatīta un glabāta vienkopus.