PBLA

“Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) ir ārzemju latviešu centrālo organizāciju augstākā pārstāvība, kuras sastāvā ietilpst Amerikas latviešu apvienība, Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienība, Eiropas latviešu apvienība, Krievijas latviešu kongress, Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī Latviešu nacionālā apvienība Kanadā.

PBLA galvenais mērķis ir vienot tautiešus Latvijas brīvības un drošības aizstāvības uzdevumā un veicināt latviešu tautas uzplaukumu neatkarīgā, demokrātiskā, kulturāli un saimnieciski attīstītā Latvijā, veicināt organizētas, ietekmīgas un vitālas latviešu kopienas uzturēšanu ārzemēs un sekmēt latviešu tautas vienotību pasaulē. PBLA darbu finansē PBLA dalīborganizāciju iemaksas un trimdas latviešu brīvprātīgi ziedotie līdzekļi Latvijas Brīvības fondam (LBF).

PBLA paspārnē darbojas Izglītības padome, kas tika izveidota 1976. gadā ar mērķi veicināt un koordinēt latvisko izglītības procesu ārpus Latvijas, kā arī PBLA Kultūras fonds, kura uzdevums kopš tā dibināšanas 1972. gadā ir bijis atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu un jaunradi, kā arī latviskās izglītības pasākumus latviešu mītnes zemēs pasaulē.

PBLA centrālais birojs atrodas ASV, bet kopš 1991. gada Rīgā darbojas PBLA pārstāvniecība. Lai uzzinātu vairāk par PBLA darbu un organizācijas aktualitātēm, dodieties uz saiti: www.pbla.lv.

PBLA Valdes priekšsēdis ir Pēteris Blumbergs.

LNAK piedalās PBLA valdē un kulturas fondā kā pārstāvji.

 • LNAK pārstāvji PBLA valdē
  • Dr. Māc. Fritz Traugott-Kristbergs (LNAK valdes priekšsēdis)
  • Andris Ķesteris
  • Līva Zemīte
 • PBLA kultūras fonds
  • Priekšsēdis - Juris Ķeniņš
 • PBLA Kultūras fonda Kanadas pārstāve
  • Izglītības nozare – Elizabete Pētersone