Latvijas aprūpes un attīstības fonds (LRDF)

„Latvia Relief and Development Fund” -  (tulk.) " Palīdzības un Attīstības fonds Latvijai "

LRDF tika dibināta 1990. gada decembrī un inkorporēta kā r.
LRDF ir reģistrēta bezpeļņas, labdarības organizācija Kanādādod kad doed visiem iespēju ziedot naudu, lai atbalstītu vairākus projektus Latvijā.

LRDF un viņas aģenti;
1 ) veic programmas, lai atbalstīt trūkumcietējus Latvijā un sniegt humānitāro palīdzību
2 ) veic programmas veciem ļaudīm un invalīdiem
3 ) veic izglītības programmas, ar uzsvaru uz jaunatni

Kopš 1990. g.,  LRDF ir palīdzējusi finansēt piecpadsmit atsevišķus projektus. Pēdējos sešos gados, LRDF ir atbalstījusi projektus $800,000 (Kan) apmērā! No šiem piecpadsmit projektiem, četri joprojām darbojas, un kuriem ir nepieciešams atbalsts:

1) "Pasaka" - vasaras nometne bāreņiem
2) Universitātes stipendijas caur "Vītola Fondu"
3) Okupācijas muzejs
4) Atbalsts cietējiem nesenā " Zolitūdes " traģēdijā – kopā ar LNAK ( līdz 2014. g. februārim)

Šiem projektiem ir vajadzīgs Jūsu atbalsts !

Čekus var izrakstīt uz „LRDF” vai „Latvia Relief and Development Fund” vārdā. Ja Jūs vēlaties nozīmēt īpašu projektu, tad to ierakstiet uz Jūsu čeku, apakšējā stūrī. Individuālie ziedotāji saņems kvīti ienākuma nodokļiem .

Adrese: " LRDF " , 4 Credit Union Drive , Ontario , M4A 2N8 . Kanāda

LRDF valde

  • Priekšsēdis: Roberts Klaiše
  • Vicepriekšsēdis: 
  • Vicepriekšsēde
  • Kasieris: Arnis Markitants
  • Biedrzinis un sekretārs:
  • Locekļi:  Auseklis Zaķis, Andris Ķesteris, Dr. Jānis Lūsis

LRDF revīzijas komisija

  • Daina Brauna
  • Vilis Miklašēvics
  • Sibilla Korule