CEEC

Centrāleiropas un Austrumeiropas Padome Kanāda pārstāv vairāk nekā 4 miljonus no Centrāleiropas un Austrumeiropas iecelojusos kanādiešus. Centrālās un Austrumu kopienas kongresi, federācijas un padomes ir Centrālās un Austrumeiropas valstu apvienības locekles, tajā ietilpst Albānijas kopiena Kanādā, Čehijas un Slovākijas asociācija, Igaunijas Centrālā padome, Ungārijas kongress, Latvijas Nacionālā federācija Kanādā, Lietuvas un Kanādas kopiena, Kanādas Polijas kongress un Kanādas Ukrainas Kongress.

LNAK pārstāvji: Dr. Māc. Fritz Traugott-Kristbergs un Alberts Upeslācis

CEEC mājas lapa.