LNAK 

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā ir bijusi daļa no latviešu sabiedrības jau vairāk kā septiņdesmit gadus. Tā ir Kanadas latviešu centrālā organizācija, inkorporēta kā bezpeļņas organizācija, kas darbojas saskaņā ar saviem statūtiem un Kanadas likumiem.

LNAK pārstāv Kanadā dzīvojošo latviešu intereses pie Kanadas valdības un citām organizācijām.

LNAK biedri ir cīnījušies par neatkarīgu Latviju, kā arī par Latvijas attīstību.

Savā pastāvēšanas laikā LNAK ir atbalstījusi dažādus politiskus, kultūras un izglītības pasākumus, piemēram ... Latviešu Dziesmu un Deju svētkus Toronto, Komunistisko Upuru pieminekļa celšanu Otavā, skolas, bērnu vasaras nometnes, un studentus. LNAK atbalsta pētījumus par latviešiem Kanadā, un latviešu izcelsmes māksliniekiem. Tā turpina darbu pie Kanadas Latviešu Archīva un Muzeja izveides.

Lai darbība turpinātos, LNAK Padome un valde aicina ikvienu interesentu iesaistīties LNAK darbā un kļūt par biedru! Esošos biedrus aicinām uzrunāt savus latviešu draugus un ģimenes, organizācijas un kopienas, lai plašāk izsludinātu šo ziņu!

Tas viss ir iespējams samaksājot ikgadējo biedra naudu $20 apmērā.

Biedra kartes, kas ir iegādātas vai atjaunotas pēc 2022.g. 18. novembra būs derīgas  līdz 2023. gada beigām.

 

 

LNAK logo

Kā kļūt par biedru vai atjaunot biedra karti

Aicinām atjaunot biedra karti.  Ja neesat jau biedrs, aicinām iestāties LNAK.

Loading...