Jāņa un Ainas Vītolu piemiņas stipendija

LNAK Izglītības un Kultūras Fonds piešķir Kanadā dzīvojošiem (līdz 30.g.veciem)  latviešu pilna laika studentiem akreditētās augstskolās Kanadā un arī ārpus tās.

Jāņa un Ainas Vītolu piemiņas stipendijas.

Kandidātiem jābūt Kanada pilsoņiem un jāprot runāt un rakstīt latviski.

Stipendija jāpieprasa un jaizpilda Jāņa un Ainas Vītolu piemiņas stipendijas pieteikšanās anketa.

Veidlapai jāpievieno divu personu rakstisks atbalsts un ieteikums līdz ar pēdējā studiju gada (vai vidusskolas) sekmju apliecinājumu.

Lūgums kopā ar vajadzīgo dokumentācijy jānosūta un LNAK biroju līdz tekošā gada 31.augustam (pasta zīmogs vai e-pasta datums).

Stipendijas piešķirs, vadoties no sekmēm studijās un nacionāli sabiedriskām rosmēm.

 

Fonda Valde.

 

Ja vēlaties saņemt stipendijas pieteikšanās anketu MS Word formātā, lūdzu, rakstiet uz LNAK biroju lnak@lnak.org.