Draudzīgais aicinājums

1935. gadā Latvijas skolās tika iedibināta akcija “Draudzīgais aicinājums”. To uzsāka bijušais Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, kurš savā vārda dienā uzdāvinājis bērnības skolai grāmatas un lūdzis, lai arī citi atceras savas skolas. Kopš 1994. gada šī tradīcija ir atjaunota Latvijā un Izglītības un Kultūras Fonds turpina tradiciju lai atcerēties latviešu skolas Kanadā un dāvināt grāmatas, un ziedot līdzekļus skolu fondiem. Lūdzu ziedojiet latviešu skolām caur LNAK Izglītības un Kultūras Fondu.

Mīļie tautieši!

 

Kā ik gadus, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā Izglītības un Kultūras fonds aicina Jūs turpināt Draudzīgā aicinājuma ideju, atbalstot latviešu kultūru un izglītību Kanadā ar ziedojumu Izglītības un Kultūras fondam.

Neskatoties uz COVID-19 pandēmiju, fonds turpina strādāt attālināti. Fonda piešķīrumi 2020. gadā nebija tik lieli kā iepriekšējos gados, bet pēdējos desmit gados Fonds ir piešķīris $661,865 latviešu izglītībai un kultūrai Kanadā.  Fonds ir atbalstījis stipendijas latviešu universitātes studentiem un vasaras vidusskolas skolniekiem, atbalstījis latviešu skolas Kanadā, “Sveika, Latvija”, 2x2 un 3x3 nometnes, kā arī vairākas grāmatas, CD, Dziesmu svētkus Kanadā, koncertus un LNAK darbīb .  Pašlaik gatavojam video par Draudzīgo aicinājumu, kurā Jūs varēsiet redzēt un dzirdēt no atbalsta saņēmējiem.  Programmu varēs skatīties 11. februāŗī pulkstens 13:00 un 20:00 (Zoom #210 505 8856). Saite tiks paziņota LNAK mājas lapā (www.lnak.net/lv/izglitibas-fonds/ ) un LNAK facebook lapā.

Ziedotāju labie darbi un domas turpinās arī pēc aiziešanas mūžībā, ja aizgājēja testamentāro novēlējumu paredz LNAK Izglītības un Kultūras Fondam. Tas stiprina mūsu sabiedrības ilgtspēju un darbību, nodrošinot ar atbalstu nākošās latviešu skolēnu un studentu paaudzes, kā arī veicinot Kanadas latviešu kultūras un sabiedrisko darbību  

 

Jūs varat ziedot ieejot fonda mājās lapā www.lnak.net/lv/izglitibas-fonds/ vai izpildot kartīti vēstules beigās un to nosūtīt kopā ar čeku uz biroju.  Visi ziedotāji saņems nodokļu atlaides kvīti.

 

Paldies un ar cieņu,

Elizabete (Elita) Pētersone                                        

Priekšsēde      

Dear friends:

 

The Latvian National Federation in Canada Educational and Cultural Foundation invites you to join in this year’s annual fundraising drive so that the foundation can continue supporting Latvian educational and cultural activities here in Canada.

 

Despite the COVID-19 pandemic, the Educational and Cultural Foundation (ECF) board members continue to meet virtually to review new requests for funding. This past year we provided financial support to individual students, Canadian Latvian schools and helped fund two books and the 3x3 family educational camp. Over the last ten years we have distributed $661,865 to support Latvian schools, seminars, scholarships for university students and summer educational programs, concerts, research, Canadian Latvian Song Festivals, CDs and various other cultural projects and events. Without your donations, this support would not have been possible. A new video showcasing some of our grant recipients will help highlight the impact of your generosity through word, song, dance and music. The video will be available February 11th at 1:00 pm and 8:00 pm on Zoom #210 505 8856. It will also be announced on our web site (www.lnak.net/en/education-fund/) and LNAK facebook page.

 

Many thanks to the generous donors who have supported ECF’s important work in the past and please remember the good works of our benefactors can continue long after they themselves are no longer with us by a testamentary donation to the LNFC Educational and Cultural Foundation. Your donations ensure that we will be able to continue supporting our Latvian schools and students. They are the next generation of Canadian Latvians who will carry on our Latvian culture here in Canada.

You may donate by either going to our web site www.lnak.net/en/education-fund/ or fill out the form below and send it together with your cheque to the LNFC office. All donations will receive a charitable donation receipt.

 

Sincerely,

 

Elizabete (Elita) Petersons

President

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _