Mūsu nākotne ir jūsu rokās 

 

Mēs esam Latvijas valsts 100. pastāvēšanas gadā!!!  Kā Jūs domājat  atzīmēt šo lielo notikumu? Kas būs Jūsu deva Latvijai un Kanadas latviešu sabiedrībai?  Par godu Latvijas simtgadei, Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā Izglītības un Kultūras fonds aicina Jūsu līdzdalību akcijai “Mana dāvana Latvijai”.  Mēs aicinam visiem latviešiem un latviešu draugiem atteikties no dzimšanas dienu vai citu jubilejas dāvanām un tā vietā ziedot LNAK Izglītības un Kultūras fondam, lai atbalstītu jauniešu stipendijas un kultūras pasākumus. Mums ir nepieciešams atbalsts latviešu kultūrai un iglītībai šeit pat Kanadā. Tāpēc, Draudzigā aicinājuma zīmē, fonds lūdz, lai Jūsu dāvana Latvijas simtgadei būtu $100.00.   Protams, pieņemsim vienalga kādu summu Jūsu sirdsapziņa Jūs uzrunā.

 

Katru gadu Fonds piešķīr stipendijas universitātes studentiem un vasaras vidusskolas skolniekiem, atbalstījis latviešu skolas Kanadā, skolotāju seminārus, Kanadas latviešu vēstures pētīsanu, 2x2 apmeklēšanu, “Sveika, Latvija” programmu, LNAK darbību un dažādus citus kulturālus projektus un pasākumus.

 

Paldies visiem kuru devums LNAK Izglītibas un Kultūras Fondam palīdzēja šo darbu veikt un gaidām un ceram uz Jūsu turpmāko atbalstu. Ziedotāju labie darbi un domas turpinās arī pēc aiziešanas mūžībā, ja aizgājēja testamentāro nolēmumu paredz LNAK Izglītības un Kultūras Fondam.

 

Jūs varat ziedot ieejot fonda mājās lapā www.lnak.net/lv/izglitibas-fonds/ vai izpildot kartīti vēstules beigās un to nosūtīt kopā ar čeku uz biroju. Visi ziedotāji saņems nodokļu atlaides kvīti.

Lejupielādēt ziedošanas formu

 

Ar cieņu 

Elizabete (Elita) Pētersone, priekšsēde                                          
Andrejs Buņķis, kasieris