Vasaras stipendijas

Stipendijas pieteikšanās anketa.

Ja vēlaties saņemt stipendijas pieteikšanās anketu  MS Word formātā, lūdzu, rakstiet uz LNAK biroju lnak@lnak.org.

Vasaras stipendijas pieprasījums iesniedzams līdz 2020. gada 31. maijam (pasta zīmogs vai e-pasta iesūtīšanas laiks)