Izglītības un kultūras fonds

LNAK Izglītības un Kultūras Fonds ir reģistrēts pie Ontario valdības, ka bezpeļna organizācija ar tiesībām izsniegt kvītes par ziedojumiem, kuŗas tiek atzītas ienākumu nodokļa samazināšanai. Fonda līdzekļi nāk galveno kārtu no ziedojumiem un testementāru novēlējumiem. Tādā sakarībā, ik gadu, Draudzīgā aicinājuma zīmē, Fonds ved līdzekļu vākšanas akciju izsūtot aicinājuma vēstules sabiedrībai ar lūgumu ziedot Fonda darbībai. Ziedojumi tiek izlietoti lai atbalstītu latvisko izglītību, kultūras pasākumus un LNAK darbību Kanadā.  

Fonda piešķīrumi 2016. gadā kopsummā bija $38,600.00. Esam piešķīruši stipendijas universitātes studentiem un vasaras vidusskolas skolniekiem, atbalstījuši latviešu skolas Kanadā, seminārus, Kanadas latviešu vēstures pētīsanu, 2x2 apmeklēšanu, LNAK darbību un dažādus citus kultūras projektus un pasākumus.

Katru mācību gadu, Fonds atbalsta Kanadas latviešu skolas ar $25.00 par katru reğistrētu skolēnu. Iesniedzot pieprasījuma anketu, individuāliem skolniekiem/studentiem ir iespēja lūgt atbalstu, lai varētu apmeklēt latviešu vasaras vidusskolu, “Sveika, Latvija” braucienu, universitāti (Jāņa un Ainas Vītola stipendija), 2x2 nometni, vasaras praktikantu darbu Latvijā, utt.

Tāpat, skolas un organizācijas var pieprasīt atbalstu speciāliem projektiem. Piemēram, Fonds ir atbalstījis:

  • Muzikālo uzvedumu ”Te nu mēs esam,”
  • latviešu filmu izrādes,
  • komponista J. Kalniņa CD izdevumu,
  • koncertus,
  • vēstures petījumus par Kanadas latviešiem,
  • sporta projektus
  • gaidas un skautus
  • skolotāju seminārus

Paldies visiem kuru devums LNAK Izglītibas un Kultūras Fondam palīdzēja šo darbu veikt un gaidam un ceram uz Jūsu turpmāko atbalstu. Ziedotāju labie darbi un domas turpinās arī pēc aiziešanas mūžībā, ja aizgājēja testamentāro nolēmumu paredz LNAK Izglītības un Kultūras Fondam.