Ziedojiet

LATVIEŠU NACIONĀLĀ APVIENĪBA KANA

IZGLĪTĪBAS UN   KULTŪRAS FONDS

Valde:E. Pētersone priekšsēdeI. Purva priekšsēde emerita

A. Jansons vicepriekšsēdis

A. Buņķis kasieris

V. Miklašēvics sekretārs

Locekļi:

Dr. V. Mileiko, V. Vagners

J. Ķeniņš, Dr. J. Lūsis

 

Toronto 2016. gada 28. janvārī.
MŪSU NĀKOTNE IR JŪSU ROKĀS! 

Latviskā piederības apziņa iegūstama ar ieaugšanu tautas kultūrā un vēsturiskā atklāsmē. Laika tecējumā ir notikusi paaudžu maiņa latviešu sabiedrībā Kanadā. Tomēr, nav mainījušās pamatvērtības, kas lika mūsu vecvecākiem un vecākiem celt baznīcas un namus, dibināt skolas un organizācijas. Ko mēs dosim tālāk mūsu bērniem un mazbērniem?  Vai latviešu valodu un dzīves ziņu?  Vai turpināsim mūsu tradicijas kā dziesmu svētkus, jeb ļausim tam visam pārklāties ar pagātnes putekļiem?  Mūsu tālākais gājiens ir ikviena latviešu sabiedrības locekļa rokās.  Tāpec, Draudzigā aicinājuma zīmē – dosim šodien, lai būtu rītdiena jo MŪSU NĀKOTNE IR JŪSU ROKĀS!

 

Fonda piešķīrumi 2015 gadā kopumā bija $94,100. Esam piešķīruši stipendijas universitātes studentiem un vasaras vidusskolas skolniekiem, atbalstījuši latviešu skolas Kanadā, skolotāju semināru, skautu un gaidu organizācijas, sporta apvienību, koncertus, Kanadas latviešu vēstures pētīsanu, 2×2 apmeklēšanu, LNAK darbību un dažādus citus kulturālus projektus un pasākumus.

 

Paldies visiem kuru devums LNAK Izglītibas un Kultūras Fondam palīdzēja šo darbu veikt un gaidam uz Jūsu turpmāko atbalstu. Ziedotāju labie darbi un domas turpinās arī pēc aiziešanas mūžībā, ja aizgājēja testamentāro nolēmumu paredz LNAK Izglītības un Kultūras Fondam.  Visi ziedotāji saņems nodokļu atlaides kvīti.

 

Ar cieņu,

 

 

 

Elizabete (Elita) Pētersone                                        Andrejs Buņķis

priekšsēde                                                                   kasieris

Pāreja
Šī LNAK tīmekļa vietas sadaļa ir pārbūves procesā. Veca latviešu valodas sadaļa ir lielā mērā novecojusi. Jūs to varat apskatīt, klikšķinot šeit.

To see the English version of this web-site click here.

Pour voir la version française cliquez ici.