Ziedojiet LNAK

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā (LNAK) ir latviešu centrālā organizācija kura ir inkorporēta kā bezpeļņas organizācija ar mērķi atbalstīt latviešus Kanadā un Latvijā. Lūdzu atbalstiet LNAK darbību ziedojot caur LNAK Izglītības un Kulturas Fondu (LNCF Educational and Cultural Fund) lai saņemt nodokļu kvīti. Ja vēlaties ziedot tieši LNAK darbībai bez nodokļu kvītis, kontaktējaties ar LNAK biroju.