Latviešu nacionālā Apvienība Kanadā ir augstākā Kanadas latviešu pārstāvniecība, kas kā bezpartejiska organizācija darbojas saskaņā ar Kanadas likumiem un saviem statūtiem.

LNAK Mērķi

  1. Pārstāvēt Kanadas latviešu un atbalstītāju intereses pie Kanadas valdības un organizācijām
  2. Atbalstīt un veicināt Latvijas valsts labklājību, augšupeju un tēlu uz Latvijas Republikas Satversmes vispārējiem noteikumiem un rietumu demokrātijas principiem
  3. Izplatīt patiesu informāciju par Latvijas zemi, tautu un kultūru
  4. Uzkrāt fondos līdzekļus nacionāla darbības veicināšanai, kā arī atbalstīt citus fondus ar līdzīgiem mērķiem
  5. Veicināt latviešu garīgo un materiālo labklājību Kanadā
  6. Veicināt nacionāli noskaņotu latviešu organizāciju un draudžu sadarbību

Lasiet vairāk par LNAK.

 

LNAK logo

Jaunākās Ziņas

Russia's Challenge to North American and European Security

September 17, 2018 —   Russia's Challenge to North American and European Security   Russia uses hybrid or asymmetric tactics – in particular disinformation and offensive cyber activities – to advance its goals in Eastern Europe...

→ Read More

Baltic 100 Conference

September 14, 2018 —

→ Read More

CN tornis 18. novembrī mirdzēs Latvijas karoga krāsās

August 31, 2018 — Pēc LNAK aicinājuma Toronto CN tornis 18. novembrī mirdzēs Latvijas karoga krāsās   Atzīmējot Latvijas simtga­di, Latviešu Nacionālā Ap­vie­nība Kanadā ir priecīga ziņot, ka 18. novembŗa programmas ietvaros esam vienojušies...

→ Read More

4 Credit Union Drive Toronto, Ontario M4A 2N8
tel.: 416-755-2353
e-mail: lnak@lnak.org