Mūsu nākotne ir jūsu rokās!

Latviskā piederības apziņa iegūstama ar ieaugšanu tautas kultūrā un vēsturiskā atklāsmē. Laika tecējumā ir notikusi paaudžu maiņa latviešu sabiedrībā Kanadā. Tomēr, nav mainījušās pamatvērtības, kas lika mūsu vecvecākiem un vecākiem celt baznīcas un namus, dibināt skolas un organizācijas. Ko mēs dosim tālāk mūsu bērniem un mazbērniem? Vai latviešu valodu un dzīves ziņu? Vai turpināsim mūsu tradicijas kā dziesmu svētkus, jeb ļausim tam visam pārklāties ar pagātnes putekļiem? Mūsu tālākais gājiens ir ikviena latviešu sabiedrības locekļa rokās. Tāpēc dosim šodien, lai būtu rītdiena jo MŪSU NĀKOTNE IR JŪSU ROKĀS!

Pagātnē esam piešķīruši stipendijas universitātes studentiem un vasaras vidusskolas skolniekiem, atbalstījuši latviešu skolas Kanadā, skolotāju semināru, skautu un gaidu organizācijas, sporta apvienību, koncertus, Kanadas latviešu vēstures pētīsanu, 2x2 apmeklēšanu, LNAK darbību un dažādus citus kulturālus projektus un pasākumus.

Paldies visiem kuru devums LNAK Izglītibas un Kultūras Fondam palīdzēja šo darbu veikt un gaidam uz Jūsu turpmāko atbalstu. Ziedotāju labie darbi un domas turpinās arī pēc aiziešanas mūžībā, ja aizgājēja testamentāro nolēmumu paredz LNAK Izglītības un Kultūras Fondam. Visi ziedotāji saņems nodokļu atlaides kvīti.

Lejupielādēt ziedošanas formu

 

Ar cieņu 

Elizabete (Elita) Pētersone, priekšsēde                                          
Andrejs Buņķis, kasieris