Jāņa un Ainas Vītolu piemiņas stipendija

LNAK Izglītības un Kultūras Fonds

piešķir Kanadā dzīvojošiem (līdz 30.g.veciem)  latviešu pilna laika studentiem akreditētās augstskolās Kanadā.

Jāņa un Ainas Vītolu piemiņas stipendijas.

Stipendija jāpieprasa un jaizpilda Jāņa un Ainas Vītolu piemiņas stipendijas pieteikšanās anketa.

Veidlapai jāpievieno divu personu rakstisks atbalsts un ieteikums līdz ar pēdējā studiju gada (vai vidusskolas) sekmju apliecinājumu.

Stipendijas piešķirs, vadoties no sekmēm studijās un nacionāli sabiedriskām rosmēm.

Fonda Valde.

Ja vēlaties saņemt stipendijas pieteikšanās anketu MS Word formātā, lūdzu, rakstiet uz LNAK biroju lnak@lnak.org.

LNAK Izglitibas un Kulturas-2017

 

Pāreja
Šī LNAK tīmekļa vietas sadaļa ir pārbūves procesā. Veca latviešu valodas sadaļa ir lielā mērā novecojusi. Jūs to varat apskatīt, klikšķinot šeit.

To see the English version of this web-site click here.

Pour voir la version française cliquez ici.