Vasaras stipendijas

Stipendijas pieteikšanās anketa.

Ja vēlaties saņemt stipendijas pieteikšanās anketu  MS Word formātā, lūdzu, rakstiet uz LNAK biroju lnak@lnak.org.

2018. gada vasaras stipendijas iesniedzamas līdz 2018. gada 30. aprīlim (pasta zīmogs vai e-pasta iesūtīšanas laiks)