Izglītības fonds

 LATVIEŠU NACIONĀLĀ APVIENĪBA KANA

IZGLĪTĪBAS UN   KULTŪRAS FONDS

Valde:E. Pētersone priekšsēde

I. Purva priekšsēde emerita

A. Jansons vicepriekšsēdis

A. Buņķis kasieris

V. Miklašēvics sekretārs

Locekļi:

V. Vagners

J. Ķeniņš

Dr. J. Lūsis

 

Toronto 2017. gada 28. janvārī.

CEĻĀ UZ NĀKOTNI!

 

Latvieši visās pasaules malās gatavojās uz Latvijas Republikas simtgadu svinībām. Mēs, Kanadas latvieši, esam, uzturējuši latviešu valodu un kultūru Kanadā gandrīz 70 gadus, pateicoties mūsu vecākiem un vecvecākiem, kuri ir dāsni atbalstījuši latviešu skolas, teātrus, koncertus, mākslu izstādes, skolniekus, studentus, nometnes, dziesmu un deju svētkus, sportu, politisko darbību, utt. Lai turpinātu šo gājienu, mums ir vajadzīga Jūsu palīdzība. Nestāviet malā, bet pievienojaties šai ceļojumā, lai latviešu valoda un kultūra nepazustu šeit Kanadā. Mēs zinām, ka tūkstošiem dolāru tiek sūtīti uz Latviju, bet mums arī ir nepieciešams atbalsts latviešu kultūrai un izglītībai šeit pat Kanadā, it īpaši tagad, kad nāk draudi no mūsu kaimiņu austrumos. Mūsu nākotne ir ikviena latviešu sabiedrības locekļa rokās. Tāpēc, Draudzīgā aicinājuma zīmē, draudzīgi aicinām uz Jūsu atbalstu. Vai mēs varēsim vēl pastāvēt gadus desmit? Tas viss ir atkarīgs tikai no Jums!

 

Fonda piešķīrumi 2016. gadā kopumā bija $38, 600.00. Esam piešķīruši stipendijas universitātes studentiem un vasaras vidusskolas skolniekiem, atbalstījuši latviešu skolas Kanadā, seminārus, Kanadas latviešu vēstures pētīšanu, 2×2 apmeklēšanu, LNAK darbību un dažādus citus kulturālus projektus un pasākumus.

 

Paldies visiem, kuru devums LNAK Izglītības un Kultūras Fondam palīdzēja šo darbu veikt, un mēs gaidām un ceram uz Jūsu turpmāko atbalstu. Ziedotāju labie darbi un domas turpinās arī pēc aiziešanas mūžībā ja aizgājēja testamentāro nolēmumu paredz LNAK Izglītības un Kultūras Fondam. Visi ziedotāji saņems nodokļu atlaides kvīti.

 

Ar cieņu,

 

Elizabete (Elita) Pētersone                   Andrejs Buņķis

priekšsēde                                                                             kasieris

Pāreja
Šī LNAK tīmekļa vietas sadaļa ir pārbūves procesā. Veca latviešu valodas sadaļa ir lielā mērā novecojusi. Jūs to varat apskatīt, klikšķinot šeit.

To see the English version of this web-site click here.

Pour voir la version française cliquez ici.